شعبه رشت

آدرس: رشت- رشتیان- کوچه 38- دبیرستان و آموزشگاه علامه لاهوری- دوم متوسطه

تلفن:33557574-33527958-33527953

موسس : خانم محمدپور

مدیریت: خانم پایاب

معاونت آموزشی: خانم سعیدی

معاونت پرورشی: خانم ثابت رفتار

 

این دبیرستان از سال 1394 به این نام در رشت مجوز فعالیت گرفت، شروع فعالیت این گروه آموزشی در رشت ، سال 1391 آغاز گردیده که به دلیل فعالیت با مجوز موسسین همکار در رشت ، نام مجموعه تا قبل از سی سالگی موسس اصلی که از نظر ضوابط اداری مجوز به نام ایشان صادر نمیشده ، صورت گرفته ، این دبیرستان در تمام سال های فعالیت ، ظرفیت نوسازی مدرسه را پر کرده و جزو مدارس تراز اول ناحیه یک رشت می باشد.

صفحه رسمی ما در اینستاگرام {allameh_helli@}

دبستان و پیش دبستانی علامه حلی لاهیجان

گیلان-لاهیجان-بلوار امام رضا-گلستان 15-کوچه ناسیونال-دبستان و پیش دبستانی علامه حلی
تلفن:
42428626-42423206

نمابر: 42423206

علامه حلی رودسر

گیلان-رودسر-شهرک شهید انصاری-بلوار الغدیر-بوستان سوم-دبیرستان و آموزشگاه علامه حلی-دوم متوسطه

تلفن: 42617765-42618060

نمابر: 42618060

علامه لاهوری رشت

گیلان-رشت-رشتیان-کوچه 38-دبیرستان و آموزشگاه علامه لاهوری-دوم متوسطه

تلفن: 33557574-33527958-33527953

نمابر: 33527953

دبیرستان و آموزشگاه علامه حلی لاهیجان

گیلان-لاهیجان-خیابان شهید رجایی-رجایی3- دبیرستان و آموزشگاه دخترانه علامه حلی-دوم متوسطه

تلفن: 42229463-42237208-42237959

نمابر: 42237959