آیا می دانید مشاور مدرسه علامه حلی به چه منظور در مدرسه حضور پیدا میکند؟

او برای اینکه بتواند به شما کمک کند تا از حداکثر توانایی ها، مهارت ها و استعداد های خود استفاده کنید، دوره های آموزشی و تربیتی تخصصی و ویژه ایی را گذرانده است.

حتما میپرسید چه کمکی؟!

عجله نکنید الان متوجه خواهید شد…

مشاور مدرسه می تواند:

شما را براساس نیازهایتان راهنمایی و کمک کند.

او نقاط ضعف و قوت و محدودیت های شما را ارزیابی می کند.

او برای ادامه تحصیل شما گرایش های مفید را می یابد.

او برنامه ها و فعالیت های آموزشی شما را مورد بررسی قرار می دهد و 

به عنوان یک دوست آگاه کنار شما خواهد ماند.

بدین گونه شما یاد میگیرید که:

در زندگی شخصی و اجتماعی و تحصیلی خود همیشه دقیق تر و صحیح تر تصمیم بگیرید